Firma prowadzi działalność w zakresie prac inżynierskich specjalności elektrycznej i teletechnicznej dla budynków biurowych, handlowo-usługowych, produkcyjno – magazynowych, użyteczności publicznej, mieszkaniowych oraz sieci zewnętrznych i oświetlenia terenu


Doświadczenie zawodowe:
 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu – ponad 11 lat
 • Doświadczenie zawodowe w wykonawstwie – ponad 6 lat

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, poparte czynnym udziałem w nadzorowaniu budowy zapewnia profesjonalne podejście do każdej inwestycji.

Do opracowanej dokumentacji projektowej oferujemy kosztorysy inwestorskie, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robótProjekty Instalacji Elektrycznych:
 • zasilanie po stronie SN i nN
 • rozdział i dystrybucja energii
 • instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • instalacja WLZ siły i gniazd wtyczkowych
 • instalacja zasilania technologii
 • instalacja zasilania urządzeń HVAC
 • instalacja uziomowa i odgromowa
 • instalacja przeciwpożarowych wyłączników prądu
 • instalacja sterowania urządzeniami
 • sieci i oświetlenie zewnętrzneProjekty Instalacji Teletechnicznych:
 • instalacja okablowania strukturalnego IT i telefoniczna
 • instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP
 • instalacja monitoringu CCTV
 • instalacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • instalacja multimedialna (projektory, audio, video)
 • instalacja wykrywania dymu papierosowego
 • instalacja oddymiania
 • zewnętrzna kanalizacja teletechnicznaKosztorysy:
 • kosztorysy i przedmiary w programie NORMA PROWykonawstwo:
 • pomiary ochronne instalacji elektrycznych
 • odbiory instalacji elektrycznych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • nadzory inwestycyjne i doradztwo techniczneDo świadczenia usług posiadamy  niezbędne uprawnienia budowlane, świadectwa kwalifikacyjne i narzędzia.Zapraszamy do współpracy: kontakt